Siimisoft Tuotteet Palvelut Mitoitus Nyt In Brief
 

SIIMIN ESITTELYANIMAATIOT

Tällä sivulla on muutamia menetelmiä sekä esittelyanimaatioita, joissa kerrotaan, kuinka Siimi-ohjelmaa käytetään mitoittamisessa

Animaatioesityksen yläreunassa olevilla napeilla voit hallita esitystä.

Liukunuolta siirtämällä voit vapaasti siirtää ja pysäyttää esityksen
haluamaasi kohtaan.

Esittelyvideot vaativat toimiakseen Flash-laajennuksen, jonka voi asentaa selaimeen ilmaiseksi Macromedian sivustolta.

 

MENETELMIEN MERKITYS SIIVOUSPALVELUN SUUNNITTELUSSA

1. Sopivien menetelmien valinta

 • Konseptikohtainen kokonaisstandardivalmius.
 • Käyttäjä voi luoda omia tilastandardeja rajattomasti joista valita.

Katso esitys klikkaamalla linkkejä (harmaa teksti).

1.1 Haetaan esimerkkimenetelmät mitoitukseen tilastandardista
1.2 Haetaan yksittäinen väline mitoitukseen josta myös linkki välinevalmistajan käyttöohjesivuille
1.3 Haetaan yksittäinen väline mitoitukseen josta myös linkki välinevalmistajan siivoustekstiilien huolto-ohjelmaan

2. Henkilöstötarvelaskenta

 • Henkilöstön kuormitus tasaantuu, näin varmistetaan myös työntekijän jaksaminen.
 • Selkeät tulosteet, jotka kaikkien osapuolien on helppo ymmärtää.
 • Siivousohje helposti ja automaattisesti mitoituksen mukaisesti.

Katso esitys…

2.1 Työvoimatarve tuloste
2.2 Siivousohje

3. Työtehtävien jako

 • Selkeät siivousohjeet helpottavat myös uuden työtekijän perehdytystä.
 • Varataan riittävästi aikaa ammattitaidolle.

Katso esitys…

3.1 Siivousohje aikojen kanssa
3.2 Tilalaskelma
3.3 Siivousohje

4. Kustannuslaskenta

 • Palkkaus täsmällistyy.
 • Kustannusarviot täsmällistyvät ja voidaan todeta kehittämiskohteet.
 • Mahdollisuus esittää asiakkaalle selkeästi miksi jokin asiakkaan toivoma lisäys nostaa siivouspalvelun hintaa ja miten paljon.
 • Samoin, jos jotain siivoustehtäviä jätetään pois, paljonko hintaa voidaan laskea.

Katso esitys…

4.1 Palkkaperusteen luominen
4.2 Aika- ja kustannusyhteenveto
4.3 Menetelmälaskelma aikojen kanssa

5. Palvelutuotteiden suunnittelu

 • Säästää esimiesten aikaa, koska he voivat helposti tarkistaa siivoustehtävät
 • Toimitusajat tarkentuvat
 • Johtaminen perustuu tosiasioihin

Katso esitys…

5.1 Siivousohje aikojen kanssa
5.2 Siivousohje
5.3 Kalenteriperusteinen siivousohjetuloste (ominaisuus Siimi+kalenteri -versiossa)
5.4 Kalenteriperusteinen menetelmälaskelma (ominaisuus Siimi+kalenteri -versiossa)
5.5 Kalenteriperusteinen menetelmälaskelma ajanjaksolta (ominaisuus Siimi+kalenteri -versiossa)

6. Siivousvälineet kehittyvät ja tehokkuus lisääntyy

 • Uudelleen järjestelyt ja laajennukset johdonmukaistuvat.
 • Asiakkaiden tarpeet muuttuvat.
 • Tilojen käyttöasteet tai käyttötarkoitus muuttuvat.
 • Tavoitteita ja suunnittelua voidaan joustavasti muuttaa.
 • Hyvän suunnitelman kopioiminen tila, alue, rakennus tai koko yritystasolta kerralla.

Katso esitys…

6.1a Välinevertailuesimerkki Lattian kosteapyyhintä uuteen kosteapyyhintään (Sappax)
6.1b Välinevertailuesimerkki Lattian nihkeäpyyhintä uuteen nihkeäpyyhintään (JohnsonDiversey)
6.2 Kohdevertailu
6.3 Tilan kopioiminen
6.4 Korvausikkunassa siivousvälineen vaihtaminen mitoituksessa tilatyypeittäin

 

PALAUTE / ESITTELYPYYNTÖ

Tällä lomakkeella voit antaa palautetta tai jättää esittelypyynnön Siimi-ohjelmasta.
Pakolliset täytettävät kentät on merkitty tähdellä *.

*Nimi:
Tehtävä yrityksessä:
*Yritys:
*Katuosoite:
PL:
*Postinumero:
*Postitoimipaikka:
*Sähköposti:
*Puhelinnumero:
Faksi:
Palautteesi: