Siimisoft Tuotteet Palvelut Mitoitus Nyt In Brief
 

KIIMIN ESITTELYANIMAATIOT

Tällä sivulla on muutamia menetelmiä sekä esittelyanimaatioita, joissa kerrotaan, kuinka Kiimi-ohjelmaa käytetään mitoittamisessa

Animaatioesityksen yläreunassa olevilla napeilla voit hallita esitystä.

Liukunuolta siirtämällä voit vapaasti siirtää ja pysäyttää esityksen
haluamaasi kohtaan.

Esittelyvideot vaativat toimiakseen Flash-laajennuksen, jonka voi asentaa selaimeen ilmaiseksi Macromedian sivustolta.

 

MENETELMIEN MERKITYS KIINTEISTÖNHOITOPALVELUN SUUNNITTELUSSA

1. Sopivien menetelmien valinta

 • Konseptikohtainen kiinteistöstandardivalmius. .
 • Käyttäjä voi luoda omia kiinteistöstandardeja rajattomasti joista valita.

Katso esitys klikkaamalla linkkejä (harmaa teksti).

1.1 Haetaan esimerkkimenetelmät mitoitukseen kiinteistöstandardista
1.2 Haetaan yksittäinen menetelmä mitoitukseen

2. Henkilöstötarvelaskenta

 • Henkilöstön kuormitus tasaantuu, näin varmistetaan myös työntekijän jaksaminen.
 • Selkeät tulosteet, jotka kaikkien osapuolien on helppo ymmärtää.
 • Työohje helposti ja automaattisesti mitoituksen mukaisesti.

Katso esitys…

2.1 Työvoimatarve tuloste
2.2 Työohje aikojen kanssa

3. Työtehtävien jako

 • Selkeät työohjeet helpottavat myös uuden työtekijän perehdytystä.
 • Varataan riittävästi aikaa ammattitaidolle.

Katso esitys…

3.1 Työohje
3.2 Kohdelaskelma

4. Kustannuslaskenta

 • Palkkaus täsmällistyy.
 • Kustannusarviot täsmällistyvät ja voidaan todeta kehittämiskohteet.
 • Mahdollisuus esittää asiakkaalle selkeästi miksi jokin asiakkaan toivoma lisäys nostaa kiinteistönhoitopalvelun hintaa ja miten paljon.
 • Samoin, jos jotain tehtäviä jätetään pois, paljonko hintaa voidaan laskea.

Katso esitys…

4.1 Palkkaperusteen luominen
4.2 Aika- ja kustannusyhteenveto
4.3 Menetelmälaskelma aikojen kanssa

5. Palvelutuotteiden suunnittelu

 • Säästää esimiesten aikaa, koska he voivat helposti tarkistaa siivoustehtävät
 • Toimitusajat tarkentuvat
 • Johtaminen perustuu tosiasioihin

Katso esitys…

5.1 Työohje
5.2 Työohje aikojen kanssa
5.3 Kalenteriperusteinen työohjetuloste (ominaisuus Kiimi+kalenteri -versiossa)
5.4 Kalenteriperusteinen menetelmälaskelma (ominaisuus Kiimi+kalenteri -versiossa)
5.5 Kalenteriperusteinen menetelmälaskelma ajanjaksolta (ominaisuus Kiimi+kalenteri -versiossa)

6. Työvälineet kehittyvät ja tehokkuus lisääntyy

 • Uudelleen järjestelyt ja laajennukset johdonmukaistuvat.
 • Asiakkaiden tarpeet muuttuvat.
 • Kohteiden käyttöasteet tai käyttötarkoitus muuttuvat.
 • Tavoitteita ja suunnittelua voidaan joustavasti muuttaa.
 • Hyvän suunnitelman kopioiminen kohde, alue, rakennus tai koko yritystasolta kerralla.

Katso esitys…

6.1 Välinevertailuesimerkki
6.2 Kohdevertailu
6.3 Alueen kopioiminen
6.4 Korvausikkunassa menetelmän vaihtaminen mitoituksessa esim. kustannuspaikkaperusteisesti

 

PALAUTE / ESITTELYPYYNTÖ

Tällä lomakkeella voit antaa palautetta tai jättää esittelypyynnön Kiimi-ohjelmasta.
Pakolliset täytettävät kentät on merkitty tähdellä *.

*Nimi:
Tehtävä yrityksessä:
*Yritys:
*Katuosoite:
PL:
*Postinumero:
*Postitoimipaikka:
*Sähköposti:
*Puhelinnumero:
Faksi:
Palautteesi: